Tłumaczenia przysięgłe

Wysoka jakość i konkurencyjność

Oferujemy tłumaczenia przysięgłe tekstów o różnej tematyce. Tłumaczenia przysięgłe zawierają oświadczenie tłumacza o zgodności z oryginałem, opatrzone są pieczęcią urzędową poświadczającą ważność tych dokumentów przed urzędami w Polsce.

Tłumaczenia dokumentów:

k

Dokumenty urzędu stanu cywilnego

Akty urodzenia
Akty małżeństwa
Akty zgonu
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

k

Dokumentacja szkolna

Świadectwa szkolne
Świadectwa maturalne
Dyplomy ukończenia szkół wyższych
Suplementy do dyplomów
Indeksy
Zaświadczenia szkolne

k

Dokumenty urzędów administracji

Zaświadczenia np. MOPS, MOPR
Poświadczenia zameldowania i in.
Decyzje

k

Dokumenty sądowe i policyjne

Prawo cywilne i karne
Pisma sądowe
Postanowienia
Wyroki
Zaświadczenia o niekaralności
Wypisy

k

Akty notarialne

k

Dokumentacja medyczna

Karty informacyjne leczenia szpitalnego
Wyniki badań
Zaświadczenia lekarskie
Zwolnienia lekarskie
Testy COVID
k

Dokumenty handlowe

Umowy o pracę/dzieło/zlecenie
Zaświadczenia od firm i instytucji
Polisy ubezpieczeniowe
Świadectwa pracy
Umowy spółki
Pełnomocnictwa
Umowy pożyczki/najmu/dzierżawy

k

oraz wiele innych

Jeżeli potrzebne jest poświadczone pisemne tłumaczenie jakiegokolwiek dokumentu jesteśmy do usług.

Darmowa wycena

Tłumaczenie ON-LINE

Wystarczy wysłać dokument, lub tekst posługując się formularzem. Można też przesłać plik drogą elektroniczną na naszą pocztę:: m.franaszek@wp.pl

Kontakt

+48 609 515 599

+48 54 231 45 54

m.franaszek@wp.pl

Dołącz do nas

ul. P.O.W. 24 lok. 3
87-800 Włocławek

Jak do nas dojechać?