Tłumaczenia pisemne i ustne

Kompleksowe tłumaczenia językowe takie jak pisemne, tłumaczenia ustne, tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia specjalistyczne – na miarę klientów o różnych wymaganiach,

Przetłumaczymy dokumenty prawne, akty notarialne, dokumenty urzędowe tj.akty urodzenia, akty ślubu czy zgonu, dokumentację medyczną, karty techniczne, instrukcje obsługi oraz umowy i korespondencję firmową,

Tłumaczenia dokumentów i zaświadczeń:

k

Dokumenty urzędu stanu cywilnego

Akty urodzenia
Akty małżeństwa
Akty zgonu
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

k

Dokumentacja szkolna

Świadectwa szkolne
Świadectwa maturalne
Dyplomy ukończenia szkół wyższych
Suplementy do dyplomów
Indeksy
Zaświadczenia szkolne

k

Dokumenty urzędów administracji

Zaświadczenia np. MOPS, MOPR
Poświadczenia zameldowania i in.
Decyzje

k

Dokumenty sądowe i policyjne

Prawo cywilne i karne
Pisma sądowe
Postanowienia
Wyroki
Zaświadczenia o niekaralności
Wypisy

k

Akty notarialne

Akt urodzenia
Akt małżeństwa
Akt zgodu

k

Dokumentacja medyczna

Karty informacyjne leczenia szpitalnego
Wyniki badań
Zaświadczenia lekarskie
Zwolnienia lekarskie

k

Dokumenty handlowe

Umowy o pracę/dzieło/zlecenie
Zaświadczenia od firm i instytucji
Polisy ubezpieczeniowe
Świadectwa pracy
Umowy spółki
Pełnomocnictwa
Umowy pożyczki/najmu/dzierżawy

k

oraz wiele innych

Jeżeli potrzebne jest poświadczone pisemne tłumaczenie jakiegokolwiek dokumentu jesteśmy do usług.

Darmowa wycena

Tłumaczenie ON-LINE

Wystarczy wysłać dokument, lub tekst posługując się formularzem. Można też przesłać plik drogą elektroniczną na naszą pocztę:: m.franaszek@wp.pl

Tłumaczenia ustne

Oferujemy również tłumaczenia ustne. Tłumaczymy w kancelariach prawnych i notarialnych jak również w Urzędach Stanu Cywilnego, kancelariach notarialnych czy kancelariach prawnych.